آموزش طراحی سایت اصول طراحی سایت چگونه سایت خوبی ط

هشت اشتباه در طراحی یک وب سایت که به چشم نمی آید !

/eight-mistakes-in-designing-a-web-site-that-does-not-look-into-the-eye/

حضور موفق و موثر در وب و حفظ این موقعیت، به مسئله ای بسیار پیچیده تبدیل شده است و ربودن گوی سبقت در کسب قدرت در اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی، روزبه روز ضروری تر به نظر می رسد. حضور موفق و موثر در وب و حفظ این موقعیت، به مسئله ای بسیار پیچیده تبدیل شده است و ربودن گوی سبقت در کسب...